Къщата е обградена от север с борова, а от останалите страни с широколистна гора.  В двора има барбекю, на което гостите на къщата могат да приготвят храна на скара. Фасадите на къщата са снежно бели, открояващи се на фона на  зеленината .

ВЪНШНА СТЪЛБА

Пътеката при входа на парцела преминава през боровата гора. На снимката се виждат каменните стъпала , водещи през двора към сградата. Следват още стъпала, за да се достигне до първото , а след това до второто ниво на сградата.

ДЕТАЙЛИ ОТ ДВОРА

ПИРАМИДА

В двора на вила «Импресия» има изградена пирамида, която направихме съгласно проучванията и размерите,  дадени от Богомил Герасимов в книгата «Тайнствената сила на пирамидите». Както показват изследванията, пирамидите влияят благотворно на околната среда и на емоционалното състояние на човека. Принципът на «златното сечение», заложен в основата на строителството, помагат на човек да се адаптира по-лесно към средата и повишава защитните свойства на организма.s